CAD/CAE Referalni centar - obavijest:

problem sa kvarom tvrdog diska je rijesen te su programske aplikacije dostupne za download.